İhale İlan
 
 

BAŞLICA TARİHİ YAPILAR


   

Eski Hükümet Konağı (Kent Tarihi Müzesi)
Bulunduğu yer Safranbolu’da Kale olarak bilinmektedir 1904 yılında Kastamonu Valisi Enis Paşa tarafından yaptırılmış, iki katlı görkemli bir taş yapıdır.  1976 yılında yanmıştır. Kültür Bakanlığınca Kent Tarihi Müzesi olarak kullanılmak üzere restoresi yapılmış ve geziye açıktır.
Saat Kulesi
Kale üzerinde bulunan saat kulesi, Padişah III. Selim’in Safranbolu’lu Sadrazamı İzzet Mehmet Paşa tarafından 1797 yılında yaptırılmıştır.Kare planlıdır, saat  zembereksizdir. Yapı restore edilmiş olup, geziye açıktır.  
Cephane Binası ve Eski Cezaevi
Kale üzerinde bulunan Cephane binası  ve cephanelik Sultan 2.Abdülhamit tarafından 1890 ve 1906 yıllarında yaptırılmıştır. Şimdi ise restaurant olarak kullanılmaktadır.
Hıdırlık Tepesi
Türklerin Safranbolu’ya geldikleri vakit konuşlandığı yerdir ve açık namazgah şeklindedir. Yağmur duası ile Hıdırellez kutlamaları burada yapılır. Üzerinde Köstendil Kaymakamı Hasan Paşa’nın Türbesi (1845), iki namazgah, Hızır (Hıdır) Paşa’nın makamı /mezarı ile Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Dr. Ali Yaver Ataman’ın (1955) anıt mezarı bulunmaktadır. Tepeye iki noktadan giriş ve çıkış vardır.  

Cinci Hanı ve Hamamı
Her iki görkemli yapı Padişah I. İbrahim zamanında Kazasker olan Safranbolu’lu Cinci Hoca tarafından 1645 yılında yaptırılmıştır Cinci Hanı 2 katlı 63 odalı olup, Otel, restaurant, cafe ,bar olarak hizmete açıktır. Cinci hamamı(yeni hamam) kadın ve erkeklere ait iki bölümden oluşmuştur. Halen çalışır durumdadır.

Yemeniciler Arastası
Köprülü Mehmet Paşa Camisine bitişik 48 ahşap dükkandan oluşan ve “yemeni” denilen ayakkabının yapıldığı eski Lonca Çarşısıdır. Restore edilen çarşı turistik amaçlı kullanılmaktadır. Çarşı ilçe turizminde önemli bir yere sahiptir.   

Demirciler Çarşısı
İzzet Mehmet Paşa Camisi karşısı altından geçen Akçasu deresinin iki yakasına kurulan çarşı sıcak ve soğuk demircilik el sanatlarının üretildiği yaşayan tek lonca çarşısıdır. Bakırcı ve kalaycı esnaf da bu çarşı içersinde halen çalışmaktadır.


Kazdağlıoğlu Camii
Tarihi çarşının girişinde, çok köşeli ve kiremit örtülü kubbesi ile dikkate çeker. Yapım tarihi 1779’dur. Çevresindeki meydana  ismini vermiştir.  

Köprülü Mehmet Paşa Camii

Köprülü Mehmet Paşa sadrazam olmadan önce bir dönem Safranbolu’da ikamete tabi tutulmuş sonrasında bir cami yaptırmış ve cami 1661 yılında ibadete açılmıştır. Cami Çarşı bölgesinde Çeşme Mahallesindedir.Çarşı içinden büyük kemerli kapıdan avlusuna girilmektedir. Diğer kapısı da Arasta’ya açılmaktadır. Cami tümüyle XVII.yüzyılın özelliklerini taşımaktadır. Avlusunda Şadırvan, Güneş saati ile Kütüphane ve muvakkithane olarak müştereken yapılmış bina bulunmaktadır.

Güneş Saati

Avludaki bu saat basit tip yatay güneş saatleri sınıfına girer. Sabah 06.40 akşam 17.20   arasındaki zamanı metal plakanın gölgesine göre gösterir. 19.yy ortalarında yapıldığı sanılmaktadır.

İzzet Mehmet Paşa Camii

Padişah III.Selim zamanında 1794-1798 yılları arasında sadrazamlığa yükselen Safranbolu’lu İzzet Mehmet Paşa 1796 yılında Çarşı içinde bu camiyi yaptırmıştır. Cami ve avlusu altından geçen Akçasu deresi üzerine yapılan kemerler üzerine oturmaktadır. Cami İstanbul’daki Nurosmaniye Camiinin küçük bir modeli gibidir. Kütüphane, abdeshane, iki çeşme, ve vakıf dükkanları ile Küçük bir külliyeyi oluşturan eğimli araziye uyumlu bir şekilde yerleşen cami, tamamen kesme taştan yapılmıştır. Kalem işleri, bezemeleri Minber ve mihrabı çok zengin olup, mihrabın üzerinde III.Selim’in tuğrası bulunmaktadır.  

Lütfiye (Kaçak) Camisi
Akçasu deresi üzerinde, Caminin giriş kapısı üzerinde bulunan kitabeye göre H. 1269 / M. 1878-1879 yılında Müslih Beyzade Hacı Hüseyin Hüsnü tarafından yaptırılmıştır.Taş ve ahşaptan sade bir mimari ile yaptırılmış bulunan caminin özelliği, yalın bir arsa üzerine değil de Akçasu Deresi yatağı üzerinde bir kemere oturtularak yapılmış olmasıdır. Caminin mimarı Ulu Cami’nin de mimarı olan Anton Kalfadır.

Ulu Cami (Ayestefenos Kilisesi)
Rumlardan kalan ve 1872 yılında yapılmış eski kilisedir. Çevresindeki Skalion binası (Rum Mektebi) (1863) ile Papazın Konağı ile birlikte ilginç bir külliye oluşturur.

Eski Belediye Binası
Çarşı’da bulunan bina 1922 yılında Refik Güler Efendi tarafından yaptırılmıştır.

Eski Hastane
Kastamonu Valisi Abdurrahman Paşa tarafından 1890 yılında yaptırılmış bir taş yapıdır. Şu anda Fethi Toker Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi olarak hizmete açıktır.

Ortaokul

Bağlar, Köyiçi’ nde bulunan ve  Kız Meslek Lisesi olarak kullanılan bu bina Sultan V. Mehmet tarafından 1915 yılında yaptırılmıştır.

Eski Tabakhane
Çarşının alt ucunda Akçasu ve Gümüş deresinin birleştiği alandaki eski tabakhane bugün sadece ismiyle mevcuttur. Tabakhane mescidi ile yıkık durumdaki tabakhane binası, korunmuş bir iki atölye tabakhanenin son tanıklarındandır.

İncekaya Su Kemeri

Sadrazam İzzet Mehmet Paşa metre uzunluğunda,  6 kemerli görkemli bir yapıdır. Su kaynağından  ilçeye su getirilmesine yarayan kemer 110-220 cm genişliktedir. Altındaki Tokatlı Deresi de kanyon  gezisi için ideal tarafından yaptırılan  eser, ilçe merkezine 7,5 km uzaklıktadır.  İncekaya Köyü’ndeki su kemeri 116 bir parkurdur. Restore edilen  İncekaya Su Kemeri’nin alt tarafına çeşitli etkinlikler için sahne ve oturma yerleri yapılmıştır.  

Başlıca Türbeler
Hasan Paşa Türbesi
Hacı Emin Efendi Türbesi
Şeyh Mustafa Efendi  Türbesi  

Başlıca Çeşmeler
Safranbolu’da 100’ün üzerinde çeşme bulunmaktadır. Bunlardan bazıları :
Kileci Çeşmesi
Hamidiye Çeşmesi
Şükrü Efendi Çeşmesi
Fatma Hanım Çeşmesi